Näkemyksiä, joita otan politiikassakin huomioon

YHTEISÖLLISYYS - Asuinyhteisö tuntuu kiinteämmältä ja enemmän omalta, jos siellä on yhteisiä tiloja, esimerkiksi juhla-tai harrastustiloja. Kiinteä ja viihtyisä asuinyhteisö on myös tärkeä lasten turvallisuuden kannalta. Vaikka lasten iltapäiviä pyrittäisiinkin täyttämään iltapäivätoiminnalla – mikä on erittäin toivottavaa – voi yksinoloa tulla. Yhteisöllisyyttä voi myös itse kukin edistää osallistumalla asuinympäristönsä talkoisiin, tutustumalla naapureihin ja välittämällä muistakin kuin omista lapsista.

TURVALLINEN LAPSUUS - Turvallinen lapsuus lähtee välittämisestä ja huolenpidosta, jota tarjoavat ensisijaisesti omat vanhemmat, sitten koulu, iltapäivätoiminta ja turvallinen lähiympäristö. Joskus ehkä sijaisperhe tai adoptiovanhemmat. On tärkeää kehittää lapsiperheille sopivia asuinalueita, joissa perheiden välinen verkottuminen helpottuu, niin ettei yhdenkään koululaisen tarvitse tuntea oloaan turvattomaksi, jos vanhemmat ovat koulun loppumisen jälkeen vielä poissa useita tunteja. Kolmannelle sektorille pitää antaa riittävästi mahdollisuuksia. Kesäajankin on oltava riittävän turvallinen pienemmille ja isommille koululaisille.

ENERGIA JA LIIKENNE - Kaupungin pitää suosia vähäpäästöisten energianlähteiden käyttöä varsinkin uudisrakentamisessa. Ympäristöystävällinen raideliikenne sopii Espooseen, jos se on tarpeeksi joustava ja ottaa huomion Espoon puutarhamaisen, viihtyisän kaupunkirakenteen.
Espoo on erilainen kuin Helsinki! Tiivis rakentaminen sijoittuu pääosin Helsinkiin ja puutarhamaisuus Espooseen. Koko pääkaupunkiseutua tulisi arvioida erilaisista osista koostuvana kokonaisuutena. Pidetään Espoon osa sellaisena, väljyyttä, kauneutta, luontoa ja tasapainoa haluavien asuinpaikkana, jossa riittää myös omanlaista tiiviimpää ja korkeampaa kaupunkimaisuutta muutamissa tiiviimmissä kaupunginosissa kuten Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa. Kevyt raideliikenne liityntäpysäköintialueineen palvelisi hyvin Espoon kaltaista kaupunkia. Pikaratikkaverkoston voi sovittaa yhteen metrolinjan kanssa. 

JÄTEHUOLTO - ”Syntymätön jäte on paras jäte”. Jätteiden syntymisen vähentämiseen voi itse kukin vaikuttaa omilla kulutustottumuksillaan. Pullojen ja purkkien kierrätystä on tehostettava ja edistettävä. Niiden standardisoiminen on siksi tärkeää. Jätteenpoltolla tuotetaan parhaimmillaan energiaa. Polttolaitoksia ei pidä olla liikaa, jotta ne eivät olisi vaatimassa yhä kasvavia määriä jätettä poltettavakseen, ollakseen kannattavia. 

TERVEYS JA RAVINTO - Terveydenhoidossa pitäisi keskittyä enemmän ennaltaehkäisyyn eli terveyden vaalimiseen. On parempi ylläpitää terveyttä oikeilla ravintoaineilla, elämäntavoilla ja oikealla asenteella myös stressinhallintaan nähden kuin sairastella ja syödä suuria määriä kemiallisia lääkkeitä. Liikuntamahdollisuudet on pidettävä hyvinä ja monipuolisina, liikuntahan ennaltaehkäisee sairauksia ja parantaa mielenterveyttä. Ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti kannattavaa, sillä terveydenhoitokustannusten on osoitettu vähenevän huomattavasti.