Olen nyt kolmannella kaudella Espoon kaupunginvaltuutettuna.

Medioissa julkaistut kirjoitukseni löydät täältä.
Ajankohtaista tietoa politiikasta voit lukea täältä. Tutustu myös kokemustaustaani. Organisaatiojäsenyydet näet CV:stäni.




Tärkeitä teemoja Espoossa

Espoossa täytyy voida liikkua joustavasti

Viiden aluekeskuksen kaupungissa liikkuminen perustuu hyvin pitkälti autoiluun. Autoilun täytyy olla sujuvaa ja pysäköinnin helppoa. Yrittäjien, kotihoidon ja vieraiden on myös löydettävä paikkansa. Pysäköintivirhemaksut eivät saa olla rahankeräyskeino Espoossa, ja pysäköinnin maksullisuuden täytyy olla perusteltua!

Autoilun suosiminen ei tarkoita sitä, että teitä pitäisi leventää. Silloin kärsii viihtyisyys ja meluongelmat lisääntyvät. Raiteet, nykyiset ja tulevat, parantavat tilannetta, jo tulevien ruuhkienkin takia.
Lue tästä lehtikirjoitukseni raideliikenteen kehittämisestä autoilijan näkökulmasta.

Suoria bussilinjoja Helsingin keskustaan täytyy saada lisää. Se on nyt perusteltua siksikin, että metron kapasiteetti ei jatkossa riitä.

Autoilun ei tarvitse saastuttaa, ja siksi Suomen hallitus on sitoutunut siihen, että Suomen teillä liikkuu 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä.

Huomiota myös metrolinjan ulkopuolelle tasapuolisesti

Olen vaikuttamassa siihen, että Espoo kehittyy omaleimaisine asuinalueineen ja että Espoon eri osa-alueet saavat osansa päättäjien huomiosta. Torneja ei saa rakentaa liikaa! Etelä-Espoon kehityskäytävän, metron linjauksen asemanseudut vaativat paljon resursseja. Se on ymmärrettävää, sillä metron takia juna kulkee vahvasti siihen suuntaan. Juna kulkee myös pian kaupunkiradan jatkeen suuntaan. Se on toinen kehityskäytävä. Kehityskäytäviäkään ei pidä rakentaa epäviihtyisiksi ja turvattomiksi.

Alueiden tarpeet täytyy ottaa huomioon tasapuolisesti. Ei-toivottuja palveluita, kuten asunnottomien asuntoloita ei tarvitse sijoittaa lapsivaltaisille pientaloalueille, vaan rakennettuun ympäristöön; siellä missä asuntoloiden asukkaat sulautuvat paremmin massaan (valtuustoaloitteeni uutisoitu helmikuussa 2017).

Espoon täytyy säilyä myös pitkälti pientalo- ja omakotitalovaltaisena, muuten menetämme jotain Espoon ydinolemuksesta. Asukasmäärän kasvattamista ei pidä viedä liian pitkälle vain siksi, että pääkaupunkiseudun kunnat kilpailevat asukkaista!

Espoon ranta-alueista viihtyisiä kaikille espoolaisille ja veneilijöille

Espoossa pitäisi riittää rantaa monenlaiseen käyttöön. Rantaraitti on erinomainen. Matkailu toisi lisätuloja Espooseen, ja sen voisi nivoa myös rantaraittiin.

Finnoosta täytyy tehdä idyllinen, ainutlaatuinen, Helsingin Kaivopuiston rantaan verrattava alue, ja ottaa samalla veneilijöiden tarpeet huomioon. Veneily lisääntyy väestönkasvun myötä.

Rakennuskustannukset kuriin ja homekoulut kuntoon

Olen pitkään vastustanut liian suuria rakennuskustannuksia ja paraatikoulujen rakentamista ja kiirehtinyt homekoulujen korjaamista. Jatkan samaa työtä yhä edelleen valtuustossa.

Sisäilmaongelmat ennaltaehkäistään jo rakennusvaiheessa paremmin tyyppikoulujen rakentamisella ja tehokkaamman rakennusvalvonnan myötä. Rakennuselementit eivät voi maata suojaamatta sateessa, ja vastuut pitää terävöittää!
Lue tästä lehtikirjoitukseni sisäilmaongelmien ratkaisumahdollisuuksista.

Yhteisöllisyys ja kulttuuri

Olen ajanut historiallisen Aurora Karamzinin meijerialueen kunnostamista, ja se on jo valmis. Träskändan kartano tulisi kunnostaa pian, ja sen olisi oltava ainakin osittain avoin asukkaille.

Tapiolan kulttuuriaukio kulttuurikeskuksineen on alue, jonka ilmettä pitäisi kohentaa. Maanpäällinen teatteritalo ja mahdollinen hotelli toisivat aukioon uudenlaista vetovoimaa. Olen puoltanut maanpäällistä teatteritaloa jo pitkään.

Historian vaaliminen ei kuitenkaan tarkoita minkä tahansa rakennusten säilyttämistä! Espoon kolho kaupungintalo olisi pitänyt purkaa jo ajat sitten! Sen säilyttämistä haluavat asuvat yleensä muualla!

Ja muuta

Syrjäytymisen ehkäisyyn eli sosiaalitoimeen on löydyttävä rahaa. Espoon rahojen niukkuudesta johtuen toivottavasti yksityiset tahot järjestävät tempauksia jatkossakin tähän tarkoitukseen.

Nuorten työllistämistä pitää edistää joustavuudella ja luovuudella, sillä nuorten kotiin jääminen vain pahentaa heidän tilannettaan. Ammattikoulutusta pitää kehittää ja siten joustavoittaa koulutusmahdollisuuksia.

Hyvä yhteisöllisyys luo turvaa lapsille ja edistää aikuisten mielenterveyttä. Kolmannen sektorin toimintaa on kehitettävä.