Katujen kunnossapidon resursseja on lisättävä

09.03.2022

Länsiväylä

Vaikea lumitalvi on kirvoittanut runsaasti palautetta niin teknisen lautakunnan jäsenille kuin virkamiehillekin. Espoon kaupunkitekniikan keskus on tehnyt parhaansa käytössään olevilla tiukoilla resursseilla. Raja on kuitenkin tullut viimeistään nyt vastaan.

Syitä vaikeaan katukunnossapitojen tilanteeseen on lukuisia: talvi on ollut poikkeuksellisen hankala valtavine lumisateineen leutojen jaksojen ja pakkasjaksojen vaihdellessa. Kuitenkin aivan perimmäisenä syynä katukunnossapidon tason laskuun on määrärahojen riittämättömyys. Kaupunkitekniikan keskuksen vastuulla olevien teiden ja katujen pinta-alat ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta määrärahat eivät ole seuranneet kehitystä ja työnjohdon määrä on puolittunut.

Katujen talvihoitoon on varauduttava tekemällä urakkasopimukset hyvissä ajoin. Viime tingassa kalustoa eikä tekijöitä ole enää mahdollista saada, sillä urakat täytyy kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Lisämäärärahaa tarvitaan myös oman henkilöstön varallaoloaikojen lisäämiseksi ja työnjohtajien palkkaamiseen. Espoon katujen kunnossapidon kalusto on osin vanhaa ja konerikot viivästyttävät aurausta. Tiehöylien hankinnalle tuntuu olevan kipeä tarve.

Kysymys on jokaisen meidän turvallisuudesta: lumimassat vaikeuttavat pelastustoimen työtä ja  ambulanssien pääsyä potilaiden luo. Sohjoiset ja liukkaat kadut aiheuttavat kaatumisia ja estävät ulkona liikkumista niin lastenrattailla kuin rollaattoreillakin.  Myös autoilijat ovat olleet liikkeellä henkensä kaupalla, jos ovat edes liikkeelle päässeet auraamattomilta parkkipaikoilta tai uskaltautuneet liikenteeseen vaikeiden polanteiden vuoksi. Polanteet ovat päässeet syntymään, kun suurten lumimäärien aurausta ei ole voitu tehdä ajoissa.  

Vuositasolla tarvitsemme noin kolmen miljoonaa euron lisämäärärahan kaluston uusimiseen ja varallaoloon, jotta kadut voidaan pitää kunnossa myös vaikeina talvina. Jos talvikunnossapito ei vaadi joinain talvina vaadi maksimaalista valmiutta, urakkasopimukset ovat muunneltavissa toiseen tarkoitukseen.

Ulla Palomäki
Kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen (kok.)

Aulikki Pentikäinen
Kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan vpj (sd.)

09.03.2022Katujen kunnossapidon resursseja on lisättävä
19.02.2022Älykkäillä investoinneilla kaupungille säästöjä ja jopa tuloja
19.05.2021Espoon kasvun täytyy olla hallittua
06.01.2021Ei liikaa korkeaa rakentamista
15.02.2018Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennuksia ei tarvitse säilyttää
22.03.2017Espooseen joustava liikenne ja autoilumyönteisyys kunniaan
02.02.2017Ruuhkamaksut taas otsikoissa
05.07.2016Korkeakouluihin pääsyyn pitäisi olla erilaisia reittejä
28.05.2016Sisäilmaongelmiin toimiva ratkaisu
24.02.2016Raiteet ja autoilu sopivat yhteen

Siirry arkistoon »