Joukkoliikennettä suosivat autoilijatkin

11.10.2014

Joukkoliikennettä voivat suosia myös auton omistajat (11.-12.10.2014 Länsiväylä)

Länsiväylä uutisoi lehden teettämästä tutkimuksesta (LV 24.9.), jossa espoolaisilta vastaajilta kysyttiin, kumpaa liikkumismuotoa, joukkoliikennettä vai yksityisautoilua, he mieluummin käyttävät tulevaisuudessa, kun kaupunki on satsannut erityisesti raideliikenteeseen. Vain vajaa kolmannes ilmoitti mieluummin käyttävänsä yksityisautoa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä näen, että kysymyksen asettelu on ollut yksipuolinen.

Ei riitä, että tiedetään, käyttävätkö ihmiset mieluummin julkista liikennettä kuin yksityisautoa, sillä sana ’mieluummin’ ilmaisee alustavasti vain tahtotilaa, sillä tulevasta raideliikenteestä ja sen sujuvuudesta omiin kulkureitteihin nähden ei ole kokemusta. Käytäntö osoittaa myöhemmin kulkevatko ihmiset nopeammin ja vaivattomammin julkisella liikenteellä vai valitsevatko he mieluummin auton. Kaikki me varmasti toivomme, että julkinen liikenne tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon.

Sana ’mieluummin’ voi osoittaa myös sitä, että ihmiset haluavat valita julkisen liikenteen vain osittain, esimerkiksi työmatkoillaan. Allekirjoittanutkin kulkee suurimman osan työmatkastaan raiteilla.

Julkisilla kuljettujen matkojen lisäksi ihmiset käyttävät myös autoa, erityisesti näin hajautetussa kaupunkirakenteessa kuin Espoo, jossa kaikki kulkureitit eivät sijoitu kätevien julkisten kulkuvälineiden varrelle. Vaihdot julkisesta kulkuvälineestä toiseen voivat osoittautua hankaliksi ja aikaa vieviksi varsinkin ilta-aikaan.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että autolla ajettujen matkojen pituudet ovat lyhentyneet. Se varmasti johtuu polttonesteiden hinnannoususta ja sitä kautta turhan autoilun vähenemisestä kuten myös siitä, että kauppakeskuksia ja harrastustarjontaa on nykyisin eri puolilla kaupunkia. Kuitenkin autoilun vähenemisellä ei ole mitään yhteyttä auton omistamisen tarpeeseen. Tutkimusten mukaan tietyn varallisuusasteen omaavat haluavat omistaa auton, sillä sitä tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan moneen tarkoitukseen. Myös yritysmaailma tarvitsee joustavuutta ja tehokkuutta, tietäen, että raiteilla ei välttämättä päästä tehokkaimmin pisteestä A pisteeseen B.

Tässä mielessä pysäköintimahdollisuuksia ei tule Espoossa kaventaa sillä perusteella, että raiteita rakennetaan.  Tehokas julkinen liikenne ja autoilu täydentävät toisiaan kaupungissa, jossa ihmisillä on hyvä elää ja jossa yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti.

Ulla Palomäki

Kaupunginvaltuutettu (Kok)

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

19.05.2021Espoon kasvun täytyy olla hallittua
06.01.2021Ei liikaa korkeaa rakentamista
15.02.2018Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennuksia ei tarvitse säilyttää
22.03.2017Espooseen joustava liikenne ja autoilumyönteisyys kunniaan
02.02.2017Ruuhkamaksut taas otsikoissa
05.07.2016Korkeakouluihin pääsyyn pitäisi olla erilaisia reittejä
28.05.2016Sisäilmaongelmiin toimiva ratkaisu
24.02.2016Raiteet ja autoilu sopivat yhteen
23.01.2016Espoossa luotava persoonallista kaupunkia
06.05.2015Pysäköinnin on oltava järkevää Espoossa

Siirry arkistoon »